De samenwerking van zelfstandige praktijkvennootschappen binnen KJB Advocaten, gevestigd te Utrecht aan de Mariahoek nr. 4 is per 1 juli 2017 in goed overleg geëindigd.

De wijziging houdt verband met het pensioneren van mr. F.G. Kuiper per 31 december 2015 en opeenvolgende personele- en organisatorische veranderingen in het afgelopen jaar.

Vanaf 1 juli 2017 zetten de overige advocaten hun praktijk voort vanaf de volgende adressen:

Piet van den Berg

Servaasbolwerk 14
3512 NK Utrecht
T 030 307 44 19
M 06 53319598
F 030 232 24 28
www.kjbadvocaten.nl
pvdberg@kjbadvocaten.nl

Coen van den Berg

Servaasbolwerk 14
3512 NK Utrecht
T 030 307 44 19
F 030 232 24 28
www.kjbadvocaten.nl
ccmvdberg@kjbadvocaten.nl

Rino Jonkers

Servaasbolwerk 14
3512 NK Utrecht
T 030 307 44 19
M 06 22527216
F 030 232 24 28
www.kjbadvocaten.nl
cajonkers@kjbadvocaten.nl

Ron Verheijen

Keesomlaan 64
1791 DC Den Burg
T 06-51 00 98 16
F 0222- 712 195
info@advocaatronverheijen.nl