Mr. P. (Piet) van den Berg,

Compagnon

Opleiding: Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht Mr. Piet van den Berg is een zeer ervaren advocaat. Hij voert een civielrechtelijke praktijk met het accent op enkele specifieke rechtsgebieden zoals ondernemingsrecht en met arbeidsrecht als specialisme. Hij is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht. Tot zijn cliëntenkring behoren o.m. ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, beursgenoteerde bedrijven, branche-organisaties maar ook particulieren en instellingen.

Piet staat voor een no-nonsens aanpak gericht op het behalen van maximaal resultaat: ,,Het is leuk als een cliënt z’n gelijk haalt, maar uiteindelijk gaat het erom dat het doel wordt bereikt. Procederen kan daar een goed middel bij zijn, maar is beslist geen doel op zich”. Vandaar dat hij met de cliënt altijd eerst bespreekt welke andere - doorgaans minder belastende, snellere en goedkopere - mogelijkheden er zijn om het beste resultaat te bereiken. De cliënt krijgt van Piet altijd te horen wat realistisch en haalbaar is en een zo goed mogelijk inzicht in de tijd en de kosten die met de behandeling van de zaak zijn verbonden.

Mr. C.A. (Rino) Jonkers

Compagnon

Opleiding: Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht Mr. Rino Jonkers is sinds de oprichting van KJB Advocaten als partner aan het kantoor verbonden en heeft een ruime ervaring. Hij heeft een algemene rechtspraktijk waarbij de nadruk ligt op het arbeidsrecht, het aansprakelijkheidsrecht (w.o. letselschade) en het strafrecht. Rino heeft in de loop der jaren ervaren dat het recht zelden zwart/wit is maar meestal grijs. Hij vindt het verstandig om zaken niet onnodig te juridiseren. In het belang van de cliënt is het soms beter om een praktisch uitvoerbare oplossing aan te dragen voor het juridisch probleem. Alhoewel een rechtsgang uiteraard niet uit de weg wordt gegaan, vindt hij het vaak verstandig te trachten in onderhandelingen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. Hij houdt ervan om de onderhandelings- c.q. procestactiek op ontspannen wijze met cliënten te bespreken, en daar goede afspraken over te maken.

Rino is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht en deelnemer aan de activiteiten van de Stichting Opleidingen Strafrechtadvocatuur Midden-Nederland. Hij combineert zijn werk als advocaat met een grote maatschappelijke betrokkenheid en is actief als lid van de Lions Club Houten, en voorzitter van de Stichting Omgangshuis Houten. Daarnaast is hij kerkelijk betrokken en ouderling bij de Protestantse Gemeente Houten.

Mr. H.P. (Ron) Verheyen

Compagnon

Opleiding: Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen Mr. Ron Verheyen begon in 1991 als advocaat-stagiaire in Soest en was daarna advocaat in Leiden. Sinds 1998 is hij verbonden aan KJB advocaten, sinds 2001 als lid van de maatschap. Ron heeft een brede praktijk, gericht op ondernemingen en particulieren. Het accent van zijn werkzaamheden ligt op het gebied van het Bestuursrecht/Omgevingsrecht. Als zodanig adviseert hij cliënten o.a. bij vergunning aangelegenheden en staat hij hen (zo nodig) bij in bestuursrechtelijke procedures. Ron is lid van de Vereniging van Bouwrecht Advocaten. Als plv. voorzitter en lid van de Bezwarencommissie van een gemeente in Zuid-Holland, adviseert Ron Burgemeester en Wethouders over ingediende bezwaar- en beroepschriften. Daarnaast doceert hij regelmatig over vergunningen aan de Academie van de KvK Nederland, en neemt hij deel aan de Advocatenspreekuren bij de KvK Midden Nederland.

Een cliënt over Ron: “Ik heb me door jou goed ondersteund, geadviseerd en vertegenwoordigd geweten. Daarvoor hartelijke, welgemeende dank. Ik zal wel niet altijd even makkelijk geweest zijn, maar je ging daar rustig en kalmerend mee om. Ook daarvoor dank.”


MR. c.c.m. (Coen) van den berg

advocaat

Opleiding: Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Mr. Coen van den Berg is eind 2014 afgestudeerd in het privaatrecht. Na zijn studie is Coen als jurist werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Gedurende deze tijd heeft hij onder meer bijgedragen aan uitdagende projecten, waaronder een bedrijfsovername en verschillende (internationale) fusies. Mede daardoor heeft hij in uiteenlopende civielrechtelijke rechtsgebieden ervaring opgedaan, met name op het gebied van het ondernemingsrecht en het verbintenissenrecht. In 2016 heeft Coen de overstap gemaakt naar de advocatuur en is hij sindsdien als advocaat verbonden aan KJB advocaten.

Coen richt zich op de civielrechtelijke praktijk met de nadruk op het arbeidsrecht en verbintenissenrecht. Hij staat ondernemingen en particulieren bij en komt zowel in als buiten rechte op voor hun belangen. Door zijn heldere communicatie, frisse blik en oog voor oplossingen is Coen hiertoe uitstekend in staat.