Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een specialistisch rechtsgebied. Of het nu gaat om een arbeidsconflict, een contract, een concurrentiebeding of een ontslag procedure.

Ons kantoor heeft binnen het arbeidsrecht een jarenlange kennis en ervaring opgebouwd om zowel werkgevers als werknemers optimaal te adviseren en bij te staan. Door tijdig advies in te winnen hebben wij al diverse problemen kunnen voorkomen.

Bestuursrecht

Heeft u een (dreigend) conflict met de overheid, of wilt u graag advies? Ons kantoor kan u begeleiden binnen alle facetten van het bestuursrecht. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen, planschadevergoedingen, handhavingsprocedures, kwesties rond ruimtelijke ordening of bestuursdwang.

KJB Advocaten biedt u specialistisch advies en bijstand bij uiteenlopende bezwaar en beroepsprocedures.

FAMILIERECHT

Familierechtelijke problemen en conflicten hebben vaak ingrijpende gevolgen. Goede hulp bij dit proces is belangrijk.

Ons kantoor biedt de kwaliteit en ondersteuning om u in alle kwesties binnen het personen- en familierecht bij te staan, op een betrokken manier. Denk aan: echtscheiding, alimentatiezaken, erfeniskwesties, boedelverdeling, zaken betreffende minderjarigen (gezag, omgangsregeling, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling etc.).

Strafrecht

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit of als u in verzekering bent gesteld, is goede juridische bijstand van groot belang.

U kunt gedagvaard worden om voor de strafrechter te verschijnen, bijvoorbeeld op verdenking van diefstal, fraude of een verkeersovertreding. KJB advocaten staat u bij binnen alle facetten van het strafrecht.

Mediation

Met mediation lost u zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. Hij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces.

Aan ons kantoor is een zeer ervaren mediator verbonden, die u beiden helpt het conflict op te lossen.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht heeft te maken met alle facetten van de bedrijfsvoering. Denk aan zakelijke geschillen, het opstellen van contracten, incasso van geldvorderingen, reorganisaties.

Of het nu gaat om een advies, het begeleiden van een transactie of het voeren van een procedure: KJB Advocaten biedt daadkrachtige bijstand.

Gezondheidsrecht, verzekeringsrecht (arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

Verzekeringsrecht is een vak apart. Meestal gaat het om aansprakelijkheidskwesties, letselschade, geschillen over arbeidsongeschiktheid etc.

Ons kantoor beschikt over brede kennis en ervaring om u op deze terreinen professioneel van dienst te kunnen zijn.