Voorwaarden en klachtenregeling

navigeer van hier naar de onderstaande voorwaarden en klachtenregeling van KJB Advocaten

1. 030 231 34 94 (met doorklik); info@kjbadvocaten.nl

2.Voorwaarden en klachtenregeling

* Algemene voorwaarden KJB Advocaten. (zie tekst huidige website)

* Klachtenregeling KJB Advocaten (doorklik naar de nog toe te zenden tekst)

* KJB Advocaten is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl) (logo opnemen en doorklik website)

* KJB Advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Bij geschillen is het reglement van deze commissie van toepassing. https://www.advocatenorde.nl/625/bedrijven/geschillencommissie-advocatuur.html (goede doorklik maken en logo geschillencommissie opnemen)

3. Logo’s Facebook en Linkedin plaatsen met doorklik naar KJB pagina